Inkoop

De inkooporganisatie faciliteert Intopack en is ingericht als een gecoördineerde inkooporganisatie. Hierbij is sprake van decentrale operationele uitvoering onder centrale leiding. Via KPI’s (Key Performance Indicators) worden de belangrijkste organisatiefuncties gemonitord en bijgestuurd.

In tegenstelling tot het operationele niveau is het strategisch/tactisch niveau sterk projectinkoop georiënteerd. Voorbeelden zijn de coördinatie van materiaalonderzoek, ontwikkeling van MVO beleid en onderzoek naar bioplastics, inrichten van afvalmanagement, juridische ondersteuning leveren bij de aanschaf van machines en software. Voor de middellange termijn ligt de focus op het vormen van value added partnerships met hoog innovatieve leveranciers voor creatie van extra toegevoegde waarde binnen de supply chain. Hieruit zullen nieuwe ontwikkelingsprojecten voortvloeien die door de onderneming worden vervuld.

De inkoopfunctie
De strategische inkoopvisie is gebaseerd op het ondernemingsbeleid en vijf thema’s:
1. Bijdragen aan de voortgang van het bedrijfsproces (beschikbaarheid).
2. Bijdragen aan het ondernemingsresultaat (TCO).
3. Minimaliseren van strategische kwetsbaarheid op de inkoopmarkten uitwisselbaarheid).
4. Bijdragen aan product- en procesvernieuwing (innovatie).
5. Bijdragen aan vergroting van flexibiliteit (verkorting doorlooptijd).

  • Share this

Salatmestern

Draai en klik

Opvallen in het winkelschap