Groen & duurzaam

2012    Conventionele  grondstoffen
De overstap naar een nieuw type random copolymeer heeft dankzij  een gereduceerde doorlooptijd en temperatuurregelingen geleid tot lager energieverbruik.

 2015    Biobased grondstoffen
Nadat dit type biobased PP’s succesvol waren onderzocht en getest,
hebben wij ze bij onze verkooppartners geïntroduceerd. Dit type biobased PP’s  zijn zowel biologisch afbreekbaar als composteerbaar.

2016    Groen licht
Het herinrichten van het gehele interne verlichtingssysteem van het gebouw vanuit een functionele benadering heeft geleid  tot een aanzienlijke vermindering van het aantal lichtpunten. Bij de overgebleven lichtpunten zijn alle conventionele lampen vervangen door ecolampen. De algehele lichtintensiteit is in de nieuwe  situatie sterk verbeterd en draagt bij aan een betere werkomgeving. Kunststofverwerkende apparatuur De huidige apparatuur voor de verwerking van kunststoffen  wordt geleidelijk aan vervangen door nieuwe, volledig elektrische apparatuur. Elke vervanging levert een aanzienlijke energiebesparing en verdere verbetering van de werkomgeving op. Bij een aantal productielijnen is er zelfs al 60% minder energieverbruik gerealiseerd.

Afvalmanagement
Met het definiëren, organiseren,  uitvoeren en beheren van verschillende afvalstromen zijn er duidelijke stappen gezet ten aanzien van afvalmanagement. Daardoor is de hoeveelheid restafval afgenomen en omgezet in verschillende waardevolle bronnen van herbruikbaar materiaal, zoals biologisch afbreekbaar afval, metaal, hout, papier/karton, restafval, olie (houdend) afval en chemisch afval. Naast het hergebruik van afval hebben deze inspanningen tevens geleid tot een helder inzicht in de afvalstromen. Het tot stand komen hiervan en het creëren van bewustzijn vormen het uitgangspunt voor structurele verbetering door middel van het stellen en het behalen van doelen in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

 2017    Biobased grondstoffen
Een van onze doelen is het verder onderzoeken en ontwikkelen van een alternatieve biobased portfolio, naast onze conventionele, op olie gebaseerde portfolio. Biobased alternatieven helpen onze klanten hun gebruik van fossiele grondstoffen te  verminderen. Gezien het feit dat ons bedrijf zeer internationaal georiënteerd is, zal dit mogelijk grote gevolgen kunnen hebben.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Een ander doel is het ontwikkelen en vaststellen van degelijk beleid op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Alle ‘groene’ en maatschappelijk doelen zullen aan de hand van dit beleid worden gedefinieerd, uitgevoerd en  beheerd. Door het verwezenlijken van deze doelstelling verankeren wij de maatschappelijke verantwoordelijkheid van ons bedrijf op een structurele en duurzame manier.

  • Share this

Salatmestern

Draai en klik

Opvallen in het winkelschap